Sveriges största
sotarborste
SANDVIKEN

Sveriges största sotar-
borste har tillverkats i
Sandviken.
- Den är tre meter i dia-
meter, säger Torbjörn
Berg, chef på Sotarverk-
tyg i Säljan.
 Beställare är Uppsala Ener-
gi. Det är deras skorsten på
115 meters höjd som behöver
sotas ur.
Den skorstenen har också
imponerande mått. Den inne-
håller elva olika pipor med 
olika dimensioner och har en 
diameter på 20 meter.
  -Det finns faktiskt en in-
vändig hiss i skorstenen, be-
rättar Torbjörn Berg.
   Till borstarna har det gått åt
24 kilo rostfritt band som har 
en tjocklek på 0,9 millimeter.
Till borstställningen som är
byggd i tre sektioner har det
gått åt 118 meter rör. Borst-
riset har en sammanlagd
längd av 1 800 meter. Allt ma-
terial är levererat av Sandvik.
  - Vi har redan levererat en
mindre borste som var 2,1 me-
ter i diameter, säger Torbjörn 
Berg, som själv har arbetat 
som sotare och dessutom va-
rit fruktaf vänsterytter i gam-
la anrika Åshammar under 
lagets storhetstid på 60- och 
70-talet.
  - Behovet att bygga så här
pass stora sotarborstar är in-
te speciellt stort, fortsätter
Berg. Men samtidigt är det ro-
ligt att få göra det.
   Den som har arbetat hår-
dast med att svetsa ihop alla
borsttrådarna är Martin Sten-
mark. I en vecka har han stått
med svetsen för att få ihop
den egna konstruktionen.
   - Det blev en tung borste,
säger Martin Stenmark. Jag
skulle tro att den väger när-
mare 60 kilo.
   - Vi i Sverige är världsbäst
på ventilation, anser Torbjörn
Berg. Det har gjort att vi har
fått många beställningar från
utlandet. De senaste dagarna 
har vi fått beställningar från
både Frankrike och Schweiz.
JÖRGEN LARSSON
Gefle Dagblad, juli 1997