Borstar

Ventilationsborstarna är 10mm större än vad som anges. Borstarna är gjorda efter spirokanalerna.