STAVSOTNING

Stavar för sotning nedifrån.
Sotningstekniken kräver en borrmaskin.
För att kunna använda stavarna behövs också en starter som sätts fast i chucken på borrmaskinen.
Stavarna finns i olika tjocklekar och variationer.