Rensvajrar

 

Rekommenderade Rensvajrar

Rektangulära kanaler

 

Rensvajer              Rekommenderad kanaldimension

3mm                         100-300mm

3,8mm                      100-900mm

7mm                         100-300mm

 

Cirkulära kanaler

 

Rensvajer               Rekommenderad kanaldimension

3,8mm                     500-1200mm

6mm                        65-160mm

7mm                        160-630mm

8mm                        65-200mm

10mm                      100-400mm

12mm                      250-630mm